BIURO RACHUNKOWE XL KSIĘGOWOŚĆ KRAKÓW, PRĄDNIK BIAŁY
KOMPLEKSOWE USŁUGI KSIĘGOWE - PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ, PAYROLL, OUTSOURCING

Od 1 lipca 2016 obowiązują nowe przepisy odnośnie udzielania pełnomocnictw w sprawach podatkowych (nowelizacja ustawy z 29 sierpnia 1997 r.) Nowe przepisy mają na celu uproszczenie działań pełnomocnika i reprezentowanej przez niego strony. Płatnik może wyznaczyć jako pełnomocnika ogólnego biuro rachunkowe czy doradcę podatkowego, a nowe pełnomocnictwa zarejestrowane zostaną w elektronicznej bazie CRPO - Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych.  

Rodzaje pełnomocnictw

Jak wiemy, w postępowaniu przed organami kontrolnymi i podatkowymi podatnik może być reprezentowany przez pełnomocnika. Po nowelizacji wyróżniamy trzy rodzaje takich pełnomocnictw:

  •  Pełnomocnictwo ogóle - ma najszerszy zakres, upoważnia do działania w imieniu płatnika/podatnika/inkasenta we wszelakich sprawach podatkowych.  Takie pełnomocnictwo oraz informacje o zmianach (wypowiedzeniu bądź odwołaniu) mocodawca zgłasza wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Pełnomocnictwo ogólne zwolnione jest od opłaty skarbowej.  Wprowadzenie instytucji pełnomocnika ogólnego do przepisów Ordynacji to z pewnością najistotniejsza ze zmian
  • Pełnomocnictwo szczególne - pełnomocnik działa w wyznaczonej sprawie przynależącej do odpowiedniego organu podatkowego czy też kontroli skarbowej. Jest to pełnomocnictwo upoważniające do wykonania konkretnej sprawy - w odróżnieniu od upoważnienia ogólnego.
  • Pełnomocnictwo do doręczeń - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (bądź zawiadomienie o odwołaniu) mogą być składane w formie elektronicznej do Ministra Finansów. Przed nowelizacją istniała możliwość złożenia stosownego dokumentu jedynie w formie elektronicznej.

Co powinno zawierać pełnomocnictwo?

W pełnomocnictwie powinny przede wszystkim znajdować się dane mocodawcy: identyfikator podatkowy, a w przypadku osoby będącej nierezydentem, czyli osoby fizycznej mieszkające za granicą, bądź osoby prawnej z siedzibą poza granicami kraju -  potrzebne są seria i numer paszportu. Konieczny jest również adres pełnomocnika do krajowych doręczeń, oraz adres elektroniczny w przypadku radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych.

W sytuacji osób nie mogących złożyć podpisu, uwzględnia się dwa sposoby poświadczenia: zgłoszenie ustne do protokołu, bądź podpisanie pełnomocnictwa przez osobę sprawującą opiekę. Zarówno adwokat, radca prawny jak i doradca podatkowy są w stanie sami uwierzytelnić odpis przydzielonego im pełnomocnictwa. Organ podatkowy w przypadku ewentualnych wątpliwości może zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.