BIURO RACHUNKOWE XL KSIĘGOWOŚĆ KRAKÓW, PRĄDNIK BIAŁY
KOMPLEKSOWE USŁUGI KSIĘGOWE - PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ, PAYROLL, OUTSOURCING

Kaucja rejestracyjna przy zakładaniu firmy

Podczas XXVI Forum Ekonomicznego minister Jasiński zdradza szczegóły ustawy, która będzie ogłoszona jeszcze w tym miesiącu. Nowelizacja ustawy VAT ma wprowadzić nowe zmiany: usprawnić wyrejestrowanie nieaktywnych firm, skrócić okresy rozliczeniowe oraz wprowadzić kaucję przy rejestrowaniu podatników VAT.

Główną nowością jest projekt kaucji rejestracyjnej, która zostanie nałożona na wybrane podmioty. Taka kaucja będzie miała charakter obligatoryjny dla osób w przeszłości prawomocnie skazanych za przestępstwa podatkowe. Dotyczy to również podmiotów, które w momencie wyrejestrowania poprzedniej firmy zalegały z podatkami. Warto zaznaczyć, że wysokość kaucji nie jest z góry ustalona i jednakowa dla wszystkich, wyznaczony został jedynie dolny i górny limit takiej należności.

  • Fakultatywna kaucja rejestracyjna będzie natomiast tyczyć osób, które składając zgłoszenie rejestracyjne, korzystają z wynajętego adresu na potrzeby działalności gospodarczej. W zaistniałej sytuacji organ skarbowy ma prawo zażądać kaucji rejestracyjnej.
  • Ułatwianie wyrejestrowania podatnika VAT - jeśli dany podmiot zawiesił działalność na sześć kolejnych miesięcy, bądź nie składał wymaganych deklaracji podatkowych. Tyczy się to również firm, które nie wskazały sprzedaży bądź wystawiały fikcyjne faktury.

Nowe okresy rozliczeniowe

Minister finansów informuje o planowanej zmianie mechanizmów rozliczeń podatku VAT. Małe firmy pozostaną przy rozliczaniu kwartalnym, a większe będą funkcjonować w rozliczeniu miesięcznym.  Obligatoryjne rozliczenie miesięczne może zostać nałożone na wszystkich w pierwszym roku prowadzenia działalności. Planowany projekt ma wprowadzać również przyśpieszone 25-dniowe rozliczenie w szczególnych przypadkach.

Wysokie  sankcje za wyłudzenie VAT

Według nowego projektu zaniżanie podatku lub zawyżanie zwrotu, będzie miało konsekwencje w postaci dodatkowego  obciążenia o 30 proc. wyliczonego podatku.  Jednocześnie pojawią się sankcje za stuprocentowe wystawianie fikcyjnych faktur.