BIURO RACHUNKOWE XL KSIĘGOWOŚĆ KRAKÓW, PRĄDNIK BIAŁY
KOMPLEKSOWE USŁUGI KSIĘGOWE - PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ, PAYROLL, OUTSOURCING

Zawieszenie działalności, podobnie jak w przypadku jej założenia, odbywa się według wniosku CEIDG - 1. Dokumenty sporządzane są w sposób automatyczny. Po złożeniu wniosku Urząd Miasta przesyła informację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który po sporządzeniu należytych dokumentów dokonuje wyrejestrowania. Konieczne jest podkreślenie, że w czasie zawieszenia działalności, żadni pracownicy nie mogą być zatrudnieni.

Zawieszenie działalności w trakcie miesiąca kalendarzowego

W sytuacji zawieszenia działalności w trakcie miesiąca, składki na ubezpieczenie społeczne, odliczamy proporcjonalnie do dni, w których prowadzona była działalność gospodarcza. Wyliczeń dokonujemy dzieląc obowiązującą kwotę przez liczbę dni danego miesiąca. Pamiętajmy, że zasada ta nie obowiązuje względem ubezpieczenia zdrowotnego, ta składka ma charakter miesięczny i nie ma możliwości jej podziału.

Ubezpieczenie dobrowolne

Korzystając z prawa zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca ma pełne prawo przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia rentowego i emerytalnego. Tym samym, zawieszenie prowadzenia działalności wyklucza opłacenie ubezpieczeń chorobowych i wypadkowych.

Do czego przedsiębiorca jest zobowiązany po wznowieniu działalności?

Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w terminie od 30 dni do 24 miesięcy, jeśli podatnik nie wznowi swojej działalności przed upływem 24 miesięcy, taki wpis zostaje skreślony z urzędu. Osoba wznawiająca prowadzenie działalności gospodarczej zobowiązania jest do złożenia różnych dokumentów w zależności od terminu wznowienia:

  • wznowienie w środku miesiąca, zobowiązuje do złożenia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA bądź też imiennych raportów miesięcznych (względem siebie i osób współpracujących) za miesiąc w którym następuje wznowienie prowadzenia działalności, a także za kolejny miesiąc, w którym kwota zdeklarowana na społeczne ubezpieczenie nie mniej, niż najniższa podstawa wymiaru składek.

  • wznowienie od pierwszego dnia miesiąca, podobnie jak w pierwszym przypadku deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA (lub imienne raporty miesięczne) w przypadku gdy na społeczne ubezpieczenia deklarowana kwota nie będzie mniejsza niż najniższa podstawa wymiaru składek.

Podsumowując, po złożeniu stosownych zawiadomień przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania do ZUS składek ubezpieczeniowych emerytalno-rentowych i zdrowotnych w trakcie zawieszenia działalności.