BIURO RACHUNKOWE XL KSIĘGOWOŚĆ KRAKÓW, PRĄDNIK BIAŁY
KOMPLEKSOWE USŁUGI KSIĘGOWE - PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ, PAYROLL, OUTSOURCING

Wraz z 1 lipca 2016 duże przedsiębiorstwa zobligowane są do sporządzania i przesłania deklaracji sprzedaży VAT w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Niezrealizowanie tego obowiązku skutkuje nałożeniem kary. Wysokość nałożonej grzywny z reguły rozpatrywana jest indywidualnie.

Jeśli przedsiębiorca z określonych przyczyn nie jest w stanie przesłać Jednolitego Pliku Kontrolnego, powinien zawiadomić o tym fakcie Urząd Skarbowy – przedstawić przyczynę oraz planowany termin - konkretną datę przesłania pliku. Wszystkie zgłoszone przypadki rozpatrywane są przez organ podatkowy indywidualnie.

W przypadku zaniechania tego obowiązku, podatnik może spodziewać się kary porządkowej w wysokości do 2800 zł. Intencjonalne unikanie czynności kontrolnych (udowodnione na podstawie art. 83 Kodeksu Karnego Skarbowego) względem Urzędu Skarbowego będzie skutkowało poważnymi konsekwencjami - grzywną w wysokości do 17 769 660 zł.