BIURO RACHUNKOWE XL KSIĘGOWOŚĆ KRAKÓW, PRĄDNIK BIAŁY
KOMPLEKSOWE USŁUGI KSIĘGOWE - PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ, PAYROLL, OUTSOURCING

Co to jest Payroll? W naszym artykule dowiesz się czym jest payroll.

Payroll - co to jest?

Każda firma zatrudniająca pracowników ma obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Jest to dokładne zestawienie wszelkiego rodzaju działań związanych z danym pracownikiem. Niestety wszystkie nieprawidłowości w takiej dokumentacji mogą mieć bardzo przykre konsekwencje natury prawnej, dlatego też coraz więcej firm decyduje się na usługę outsourcingu.

Czytaj więcej...

Zapowiadane zmiany w podatku VAT

Kaucja rejestracyjna przy zakładaniu firmy

Podczas XXVI Forum Ekonomicznego minister Jasiński zdradza szczegóły ustawy, która będzie ogłoszona jeszcze w tym miesiącu. Nowelizacja ustawy VAT ma wprowadzić nowe zmiany: usprawnić wyrejestrowanie nieaktywnych firm, skrócić okresy rozliczeniowe oraz wprowadzić kaucję przy rejestrowaniu podatników VAT.

Czytaj więcej...

Kary za nieterminowe złożenie JPK

Wraz z 1 lipca 2016 duże przedsiębiorstwa zobligowane są do sporządzania i przesłania deklaracji sprzedaży VAT w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Niezrealizowanie tego obowiązku skutkuje nałożeniem kary. Wysokość nałożonej grzywny z reguły rozpatrywana jest indywidualnie.

Czytaj więcej...

Uproszczona księgowość

Księgowość uproszczona skierowana jest zarówno do osób fizycznych a także spółek cywilnych (prowadzonych przez osoby fizyczne) jak i spółek partnerskich w których dochody ze sprzedaży nie przekroczyły wartości 1 200 000 euro. Wszystkie podmioty, które przekroczyły podaną kwotę zobowiązane są do prowadzenia tzw. pełnej księgowości.

Prowadzenie księgowości uproszczonej daje możliwość wyboru:

Czytaj więcej...

Zawieszenie działalności a opłacanie składek ZUS

Zawieszenie działalności, podobnie jak w przypadku jej założenia, odbywa się według wniosku CEIDG - 1. Dokumenty sporządzane są w sposób automatyczny. Po złożeniu wniosku Urząd Miasta przesyła informację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który po sporządzeniu należytych dokumentów dokonuje wyrejestrowania. Konieczne jest podkreślenie, że w czasie zawieszenia działalności, żadni pracownicy nie mogą być zatrudnieni.

Czytaj więcej...

Rozliczanie kosztów związanych z firmowym wyposażeniem

Rzeczowy majątek wykorzystywany w działalności gospodarczej osób fizycznych to oprócz środków trwałych (podlegające amortyzacji - rozliczaniu w czasie) także elementy wyposażenia. Wydatki poniesione na wyposażenie mogą być rozliczone bezpośrednio w kosztach.

Wśród wyposażenia firmowego rozróżniamy dwie grupy:

Czytaj więcej...

Pełnomocnictwo - nowe przepisy od lipca 2016

Od 1 lipca 2016 obowiązują nowe przepisy odnośnie udzielania pełnomocnictw w sprawach podatkowych (nowelizacja ustawy z 29 sierpnia 1997 r.) Nowe przepisy mają na celu uproszczenie działań pełnomocnika i reprezentowanej przez niego strony. Płatnik może wyznaczyć jako pełnomocnika ogólnego biuro rachunkowe czy doradcę podatkowego, a nowe pełnomocnictwa zarejestrowane zostaną w elektronicznej bazie CRPO - Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych.  

Czytaj więcej...

Jednolity Plik Kontrolny - zmiany od lipca 2016

Wraz z 1 lipca 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej. Przedsiębiorca będzie zobligowany do udostępnienia swojego rozliczenia w formie elektronicznej pod postacią Jednolitego Pliku Kontrolnego. JPK służy przesyłaniu informacji i przeprowadzeniu kontroli podatkowej, to zbiór danych zawierających szereg informacji o gospodarczych operacjach za określony okres w schemacie XML.

Taki system wymaga od przedsiębiorcy comiesięcznego przesyłania organom podatkowym danych z rejestrów VAT:

Czytaj więcej...

Wymiar czasu pracy w 2015 roku

Wymiar czasu pracy to liczba godzin i dni przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Ustalany jest zgodnie z definicją art. 130 Kodeksu pracy i stanowi podstawę do prawidłowego zaplanowania rozkładów czasu pracy w różnych systemach czasu pracy (poza pracą w ruchu ciągłym).

Czytaj więcej...

Od 1 grudnia 2014 zmiany w KRS dla nowo powstających firm

Dzięki nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2014 r. poz.1161, 1306), która wchodzi w życie 1 grudnia 2014r.  przedsiębiorcy, podlegający obowiązkowemu wpisowi do KRS, szybciej uzyskają wpis, a tym samym szybciej będą mogli rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Obliczanie ekwiwalentu za urlop

Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop w 2014 roku

Zgodnie z § 19 ust.1 rozporządzenia współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu wypoczynkowego ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.

Czytaj więcej...

Faktura elektroniczna

W nowelizacji Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013r. poz.1608) pojawiła się definicja faktury elektronicznej. Zgodnie z art.2 pkt 31 znowelizowanej ustawy, fakturą jest dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, a fakturą elektroniczną jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym (art.2 pkt 32).

Czytaj więcej...