BIURO RACHUNKOWE XL KSIĘGOWOŚĆ KRAKÓW, PRĄDNIK BIAŁY
KOMPLEKSOWE USŁUGI KSIĘGOWE - PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ, PAYROLL, OUTSOURCING

Wymiar czasu pracy to liczba godzin i dni przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Ustalany jest zgodnie z definicją art. 130 Kodeksu pracy i stanowi podstawę do prawidłowego zaplanowania rozkładów czasu pracy w różnych systemach czasu pracy (poza pracą w ruchu ciągłym).

Wymiar czasu pracy ustalamy następująco:

 1. mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
 2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni brzegowych),
 3. obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Dni świąteczne, które należy uwzględnić przy ustalaniu wymiaru czasu pracy reguluje Ustawa o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. nr 4, poz. 28 ze zm.). Są to:

 • 1 stycznia - Nowy Rok
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli
 • 6 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy
 • 1 maja - Święto Państwowe
 • 4 czerwca - Boże Ciało
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
 • 25 grudnia – Boże Narodzenie
 • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Święta: 15 sierpnia i 26 grudnia przypadają w 2015 roku w sobotę, tym samym obniżają wymiar czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że pracodawcy, u których dniami wolnymi z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy są soboty, musi wyznaczyć inne dni wolne od pracy w ciągu okresu rozliczeniowego, w którym występują te święta.

Wymiary czasu pracy dla poszczególnych okresów rozliczeniowych przedstawiają poniższe tabele:

Jednomiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

suma

Dni

20

20

22

21

20

21

23

20

22

22

20

21

252

Godz.

160

160

176

168

160

168

184

160

176

176

160

168

2.016

  

Trzymiesięczny okres rozliczeniowy

Okres

I - III

IV - VI

VII - IX

X - XII

suma

Dni

62

62

65

63

252

Godz.

496

496

520

504

2.016

  

Czteromiesięczny okres rozliczeniowy

Okres

I - IV

V - VIII

IX - XII

suma

Dni

83

84

85

252

Godz.

664

672

680

2.016

 

 Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy

 • 252 dni
 • 2.016 godzin

UWAGA! Jeżeli pracownik zatrudniony jest na część etatu, obowiązujący go wymiar czasu pracy ustala się proporcjonalnie do tego niepełnego wymiaru etatu.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wymiary czasu pracy w 2015 roku ustalone dla najczęściej występujących niepełnych wymiarów etatów.

Miesiąc

Liczba dni

Pełny etat [godz.]

1 / 2 etatu [godz.]

3 / 4 etatu [godz.]

7/8 etatu [godz.]

I

20

160

80

120

140

II

20

160

80

120

140

III

22

176

88

132

154

IV

21

168

84

126

147

V

20

160

80

120

140

VI

21

168

84

126

147

VII

23

184

92

138

161

VIII

20

160

80

120

140

IX

22

176

88

132

154

X

22

176

88

132

154

XI

20

160

80

120

140

XII

21

168

84

126

147

Suma

252

2.016

1.008

1.512

1.764