BIURO RACHUNKOWE XL KSIĘGOWOŚĆ KRAKÓW, PRĄDNIK BIAŁY
KOMPLEKSOWE USŁUGI KSIĘGOWE - PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ, PAYROLL, OUTSOURCING

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące rozliczania podatku VAT od wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

W przypadku nabycia paliw silnikowych przeznaczonych do napędu pojazdów samochodowych (w tym również samochodów osobowych):

 1. Wykorzystywanych wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej przysługuje pełne prawo do odliczenia naliczonego VAT, przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 86a ustawy o VAT;
 2. Wykorzystywanych do celów mieszanych(na potrzeby firmy i prywatnie) kwota odliczenia VAT jest uwarunkowana rodzajem pojazdu samochodowego, tj.:
  1. odliczenie w wysokości 50% kwoty podatku naliczonego VAT przysługuje przy zakupie paliwa przeznaczonego do napędu pozostałych pojazdów samochodowych, tj. pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcywynosi:

   1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
   2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
   3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

  2. do 30 czerwca 2015 r. stosuje się całkowity zakaz odliczenia VATod nabywanych paliw wykorzystywanych do napędu:
   • samochodów osobowych,
   • pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

    1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
    2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
    3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa powyżej, są określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc (siedzeń), uznaje się za samochody osobowe (bez możliwości odliczenia VAT).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lutego 2014 o zmianie Ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 13 marca 2014 roku poz.312).