BIURO RACHUNKOWE XL KSIĘGOWOŚĆ KRAKÓW, PRĄDNIK BIAŁY
KOMPLEKSOWE USŁUGI KSIĘGOWE - PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ, PAYROLL, OUTSOURCING

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  12  listopada 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2014 r.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.  U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2014r. wyniosło 3.781,14 zł.

Zmiana oznacza, że za miesiące: grudzień 2014r., styczeń i luty 2015 r. pracodawcy dokonujący wpłaty na PFRON będą zobowiązani do uiszczania kwot w wyższej wysokości, wzrosło bowiem przeciętne wynagrodzenie, które stanowi podstawę obliczeń.